top of page

Bleskozvody

Búrka
Bleskozvod

Montáž bleskozvodu

  • Náš tým montérov vám nainštaluje bleskozvod na strechu vášho domu aj bez fasádneho lešenia.

Zvedenie bleskozvodu

  • Bleskozvod zvedieme po fasáde domu podľa aktuálnych elektroinštalačných noriem.

  • Prípadne na jeho uzemnenie pripojíme aj hlavnú uzemňovaciu svorku.

Bleskozvod
Uzemnenie

Uzemnenie

  • Zmeriame odpor vašej pôdy a na základe výsledných hodnôt vám nainštalujeme adekvátne množstvo uzemňovacích tyčí.

bottom of page