top of page

Opravy elektrických porúch

Požiar
Zhorená žiarovka

Staré inštalácie

  • Poruchy spôsobené starou elektroinštaláciou, starými poistkami a kabelážou.

Neodborné zapojenie

  • Elektrické zapojenie prevedené neprofesionálne a neprehľadne ohrozuje bezpečnosť vás, vašej rodiny a vášho majetku.

Chybná elektroinštalácia
Elektrický skrat

Elektrické skraty

  • Nájdeme ich príčinu, opravíme ju a tak vás ochránime pred prípadným vznikom požiaru.

bottom of page