top of page

Prekládky elektromerov

Stavba
Administratíva

Riešenie administratívy

  • Požiadame prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ZSD, SSD alebo VSD) o povolenie k presunu elektromera.

Rekonštrukcia elektromera

  • Pokiaľ nechcete prekladať elektromerový rozvádzač, ale potrebujete ho zrekonštruovať.

Elektromerový rozvádzač
Elektromerový rozvádzač

Prekládka elektromera

  • Keď treba elektromer preložiť na okraj pozemku (väčšinou do plotu).

bottom of page